воскресенье, 25 мая 2014 г.

ЗОЛОТИЙ * ЗОЛОТОЙ * GOLD LOMBARD / Львів

____________________________________________________________________2013

УНІВЕРСАЛЬНИЙ * УНИВЕРСАЛЬНЫЙ * UNIVERSAL / Київ

____________________________________________________________________2014

РУБІН * РУБИН * RUBIN / Львів

____________________________________________________________________2012

СКАРБНИЦЯ * КЛАДНИЦА * TREASURE / Львів

____________________________________________________________________2012

УМКВ * UMKV / Київ

____________________________________________________________________2014

ЧЕСНИЙ ВІДСОТОК * ЧЕСТНЫЙ ПРОЦЕНТ * HONOUR PERCENT / Київ

____________________________________________________________________2014

СЕЙФ * SAFE / Харків

____________________________________________________________________2014

ВЕНТА-Л * VENTA-L / Харків

____________________________________________________________________2011

НАДІЯ * НАДЕЖДА * HOPE / Харків

_________________________________________________________________2012/13

БАЗИС ЛОМБАРД * BASIS LOMBARD / Харків

____________________________________________________________________2012

УКРАЇНА * УКРАИНА * UKRAINE / Харків

_________________________________________________________________2011/12

ДАРС * DARS / Харків

_________________________________________________________________2011/12

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД * ХАРКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД * KHARKOV TOWN LOMBARD / Харків

____________________________________________________________________2011

ЗОЛОТА СКРИНЯ * ЗОЛОТОЙ СУНДУК * GOLD BOX / Київ

____________________________________________________________________2012